Welkom

Cats and Tulips is een onafhankelijke vereniging. We bestaan sinds 1998. Wij zijn aangesloten bij The International Cat Association (TICA), waardoor wij in Nederland TICA-shows mogen organiseren. Dat doen we tenminste 2 maal per jaar. Verder hebben wij onze eigen stamboek voor leden uit Nederland en Belgie. We geven 4 maal per jaar een nieuwsbrief uit om onze leden te informeren over alles wat er in onze vereniging en in TICA gebeurt met leuke weetjes over verantwoord fokken en dingen waar je als trots katten eigenaar op kan letten. Daarnaast zijn we lid van Platform Verantwoord huisdierenbezit. Je kunt terecht bij de vereniging over vragen betreft het verantwoord fokken, kleurengenetica,  advies bij een eerste aankoop. Er is een eigen klachten commissie die zo goed mogelijk issues probeert op te lossen.

PERSBERICHT D.D. 21 november 2019

 

Beste leden,

 

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

 

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

 

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

 

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

 

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

 

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

 

Namens de besturen van

Cats & Tulips

Felikat

Limbracat Club

Mundikat

Neocat

NKFV

NLKV

NRKV

NVvK